Baltic Trust OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning  Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

a) Personaalsed isikuandmed – me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress, telefoni number), kui Te täidate meie veebilehel oleva kontaktivormi ning edastate need meile sooviga saada kas vastust oma küsimusele või personaalset hinnapakkumist meie teenuste kohta.

b) Personaalsed isikuandmed – me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress, telefoni number, vanus, postiaadress, haridus, töökogemus), kui Te täidate meie veebilehel oleva tööle kandideerimise vormi ning edastate need meile sooviga saada tööd meie ettevõttes.

KUIDAS ME KASUTAME TEIE POOLT EDASTATUD ANDMEID?

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud personaalseid andmeid kasutame:

a) Andmed kontaktivormist – kasutame teiega kontakteerumiseks ja/või teile personaalse hinnapakkumise koostamiseks ja edastamiseks.

b) Andmed tööle kandideerimise vormist – kasutame teiega kontakteerumiseks ning sobiva töökoha olemasolul tööpakkumise edastamiseks.

Baltic Trust OÜ ei edasta, müü ega rendi teie andmeid kolmandatele osapooltele.

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie poolt Baltic Trust OÜ-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

TURVALISUS NING ISIKUANDMETE KAITSE

Baltic Trust OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Krüpteeritud andmesidekanal veebilehe külastaja ning veebilehe vahel tagab isikuandmete turvalisuse.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

KONTAKTANDMED

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@baltic-trust.eu.

Viimati uuendatud 20.05.2018