Baltic Trust OÜ pakub erinevaid ehituslikke ning tehnilisi töid ja teenuseid nii Baltikumis kui ka Skandinaavias.

Kogemused, kvaliteet, paindlikkus ja tähtaegadest kinnipidamine on Baltic Trust OÜ-l aidanud saavutada tugevat mainet ning klientide poolset usaldust.


Meil on olemas töötaja nii püsivale kui ka hooajalisele tööle ning pakume Teile järgnevaid teenuseid:

Üldehitustööd: puusepa tööd, müüritööd, kergvaheseinte – ja lagede ehitus, elementmajade püstitus.

Maalritööd: krohvimine, pahteldamine, värvimine, tapetseerimine, plaatimine.

Betoonitööd: betoonpõrandad, vahelaed, trepid, vundamendid, seinad.

Fassaaditööd: puitfassaadid, plaatfassaadid, penofassaadid, kivifassaadid.

Katusetööd: plekk-katused, kivikatused, lamekatused, bituumenkatused.

Torutööd: santehnilised tööd, vesi, kanalisatsioon.

Projektijuhtimine: ehitise plaanimine-kavandamine, eskiisid, projekteerimisloa taotlus jne.

Metallitööd: keevitustööd, ehituslikud konstruktsioonid, montaaž.

Lukksepatööd: rasketehnika, eriotstarbeliste sõidukite ning seadmete hooldus ja remont.

Elektritööd: elektripaigaldiste projekteerimine, ehitamine ning hooldus.

Muud tööstuslikud tööd: seadmete operaatorid, rasketehnika operaatorid/juhid jne.